2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

OSMANİYE

  1. İCRA DAİRESİ

2016/7110 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           :Osmaniye İl, Merkez İlçe, 328 Ada, 81 Parsel, YEDİOCAK Mahalle/Köy, AKYAR CAD. Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz iş yeri olarak kullanılmaktadır. 4 nolu bağımsız bölüm ile arasındaki duvar kaldırılmıştır. Tek odalı olup net 24 m2 bürüt 28 m2 alana sahiptir. Yer döşemeleri parkedir.

Adresi                                  :Yediocak Mah. Akyar Cad. Kardelen Apt.No:149 Merkez/OSMANİYE

Yüzölçümü                         :890,41 m2

Arsa Payı                             :9/240

İmar Durumu                    : Var, İnşaat tarzı Konut alanı ve kısmi imar yolu

Kıymeti                                :62.856,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         :Tapu kaydındaki gibidir

1.Satış Günü                      : 03/09/2018 günü 14:15- 14:20 arası

2.Satış Günü                      : 02/10/2018 günü 14:15- 14:20 arası

Satış Yeri                             :OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU MER-

KEZ/ OSMANİYE

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           :Osmaniye İl, Merkez İlçe, 328 Ada, 81 Parsel, YEDİOCAK Mahalle/Köy,AKYAR CAD. Mevkii, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz iş yeri olarak kullanılmaktadır. Tek odalı olup net 17 m2 bürüt 20 m2 alana sahiptir. Yer döşemeleri parkedir. Arka tarata bölme ile oda yapılmıştır. Arka taraftaki odada mutfak ve tuvalet bulunmaktadır. Ön cephede aliminyum camekan bulunmaktadır. Ana yola cephesi 2.8 metredir.

Adresi                                  :Yediocak Mah. Akyar Cad. Kardelen Apt. No: 149 Merkez /                                      OSMANİYE

Yüzölçümü                         :890,41 m2

Arsa Payı                             :7/240

İmar Durumu                    : Var, İnşaat tarzı Konut alanı ve kısmi imar yolu

Kıymeti                                :47.547,00 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         :Tapu kaydındaki gibidir

1.Satış Günü                      :03/09/2018 günü 14:30- 14:35 arası

2.Satış Günü                      : 02/10/2018 günü 14:30- 14:35 arası

Satış Yeri                             :OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU MER-                                  KEZ /OSMANİYE

Satış şartları :

1.İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2.Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3.İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5.Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7110 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/07/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 95boASA – lftS4Wv – 3vI7cHv – 58trhE= ile erişebilirsiniz                                                                    İD.327

16 Temmuz 2018 Murat BOZ
Yorum yapın