4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

T.C.

OSMANİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 16/01/2019 tarih, 2018/76 Esas, 2019/3 karar sayılı ilamı ile ” Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Rızaiye Mh. Cilt No:13, Hane No:217 Birey Sıra No:24’de kayıtlı Kemal ve Fatma Kızı, 45137028190 T.C.Kimlik numaralı, 14.06.2001 doğumlu Necmiye Yılmaz’ın Necmiye olan ön adının “ARYA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa tesciline,” karar verildiği ilan olunur.

Katip 134155                                                                                    Hakim 218952

İD.18

22 Ocak 2019 Murat BOZ
Yorum yapın