DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), kar amacı güden kuruluşlara yönelik olarak 2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-4 ile 2018 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nı, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı ilan etmiştir. Destek programları kapsamında başarılı projelere verilecek hibe desteği toplam 30.000.000 TL’dir.

2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-4’ün temel amacı, TR63 Bölgesindeki KOBİ’lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamaktır. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL olup, proje başına asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL destek sağlanacaktır.

2018 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve katma değerli ürün üretimine yönelik sera yatırımlarının desteklenmesidir. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000 TL, azami 500.000 TL destek sağlanacaktır.

2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın temel amacı, turizm değerlerinin fiziksel altyapısının iyileştirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılmasıdır. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 75.000 TL, azami 750.000 TL destek sağlanacaktır.

Programa için yapılacak başvurular elektronik ortamda (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 6 Nisan 2018 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 13 Nisan 2018 saat 17.00’dir.

Programlara ilişkin il merkezi ve ilçelerde ücretsiz bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılara ilişkin takvim önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehberler, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI    İD.22

17 Ocak 2018 Murat BOZ
Yorum yapın