İ L A N İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İ  L  A  N

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

1-) Belediye Meclisinin 15.11.2017 tarih 2805 sayılı kararı ile Başmahalle (İmar durumunda konut alanı (K1) ve imar yolu olarak görülmektedir.)814 Ada 15 Parselde 229,00 m2 arsanın satışıiçin; 2886 sayılı D.İ.K  ‘nun 45. maddesi göre Açık Teklif usulü ile satılacaktır.

 

2-) İhale 01.02.2018 Perşembe günü saat 14.00′ da Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

3-) Satılacak arsaların muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

4-) Şartname bedeli 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) olup; Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisinden görülebilir ve satın alınabilir. 

 

5-) İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:

  1. A) İmza beyannamesi (İmza Sirküleri) noter onaylı,
  2. B) Kimlik fotokopisi,
  3. C) Kanuni ikametgâhı olması,
  4. D) Tebligat için adres göstermesi,
  5. E) Geçici teminat vermesi,
  6. F) Şartname alındı makbuzu,
  7. G) Teklif verme, Şartları aranır.

Yukarıda istenilen evraklarla birlikte tekliflerini en geç 31.01.2018 Çarşamba günü saat 16.00 ‘a kadar İhale İşleri Şefliğine teslim edeceklerdir.

 

 

 

 

 

    Gökhan ATEŞ

İmar ve Şehircilik Müdürü             

 

                      

 

Sıra No Mahalle Adı Ada Parsel Alanı(m2) İhale Bedeli Geçici Teminatı TL
1. Başmahalle 814 15 229,00 51.525,00 TL 1.546,00 TL

 

İD.26

23 Ocak 2018 Murat BOZ
Yorum yapın