OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ

T.C

OSMANİYE

  1. İCRA DAİRESİ

2018/6102 ESAS                                                                                                                                             06/02/2019

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik takipte satışa çıkarılan ipoteğe konu Osmaniye İl, Merkez İlçe, 135 Ada, 35 Parsel, KURTULUŞ Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz değeri 10/01/2019 tarihli satış ilanında bilirkişi raporunca 281.400,00 TL olarak belirtilmiş ise de, sehven yapılan maddi hatanın farkedilmesi üzerine 06/02/2019 tarihli sunulan ek bilirkişi raporuna istinaden mezkur taşınmaz gerçek değerinin muhammen bedelinin 212.700,00 TL olarak tespitine dair karar verildiği an aşılmış olup, 26/02/2019 tarih saat :10:00 le 28/03/2019 tarih saat 10:00 başlatılacak ihalede satışa konu taşınmazın muhammen bedelinin 212.400,00 TL olduğu hususu İİK 126. Md. Uyarınca tüm ilgililere ve ihale katılımcılarına ilanen tebliğ olunur.

Adresi                                  :Kurtuluş Mah. 7045 Sokak No:6 Merkez/OSMANİYE

Yüzölçümü                         :229 m2

Arsa Payı                             :TAM

İmar Durumu                    :Var , İnşaat  tarzı  K1 KONUT ALANI

Kıymeti                                :212.700,00 TL.

KDV Oranı                          :% 18

Kaydındaki Şerhler         :Diğer: AYRIK NİZAM 5 KAT-K1 KONUT ALANI

1.Satış Günü                      :26/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

2.Satis Günü                      :28/03/2019 günü 10:00 -10:05  arası

Satış Yeri                             :OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU-

UYAP Bilişim sistemindeki bu dökümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden JmUNOft – jiDKZ1H – RaMhcXW – w8FXVg= ile erişebilirsiniz.                                                                                            İD. 39

7 Şubat 2019 Murat BOZ
Yorum yapın