OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2017/51 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

OSMANİYE

  1. İCRA DAİRESİ

2017/51 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İl, Merkez İlçe, 184 Ada, 41 Parsel, HACI OSMANLI Mahalle. Satışa konu taşınmazın mevcut durumda zemin kattaki meskende imalatlar tamamlanmış olup müstakil olarak % 100 seviyede,1. ve 2. normal katlar ise tamamlanmamış olup %65 imalat seviyesindedir. Bina genel imalat seviyesi yaklaşık %77 dir. Zemin,1 ve 2. katlarda brüt 113 m2 kullanım alanlı meskenler ; 3 oda, 2 balkon vardır. Zemin katta tüm kapılar ahşap, pencereler pvc dir. Zemin karo seramiktir. Isıtma sistemi klimadır. 1. ve 2.normal kat zemin brüt betondur. Pencere ve kapı imalatları yoktur. Sıva altı tesisatlar tamamlanmıştır. 1. ve 2. katta güneydoğu cephedeki balkonun bir bölümü yatak odasına dahil edilmiştir. Salon hacminde toplam 3m2 büyüme vardır. (Ana taşınmazda toplam 18 m2 büyüme vardır.) İmar durumu (K1) konut alanıdır.

Adresi                                  :Hacı Osmanlı Mah. Ökkeş Pehlivan Sok.No:75 Merkez/OSMANİYE

Yüzölçümü                         :362,21 m2

Hisse Oranı                        :1/1

Kıymeti                                               :248.107,75 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         :SS.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 1. Derece İpoteği

Vardır.

1.Satış Günü                      :10/05/2018 günü 11:00 – 11 :05 arası

2.Satış Günü                      :06/06/2018 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri                             :1. İcra Müdürlüğü Kalemi – Adalet Sarayı MERKEZ / OSMANİYE

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. (İhaleye katılım için teminat verecekler müdürlüğü-müzün aşağıda belirtilen Emanet Kasa İban Hesabına belirtilen teminat miktarını ihale öncesinde yatırmaları gerekmekte olup; piyasadaki sahte para, ihale alıcısından ihale öncesinde ve ihaleler arasında elden alınan nakit teminatın özellikle toplu ve fazla miktarların olması ve bunların sayılma olasılığının olmaması, (para sayma makinesinin bulunmaması) yırtık para çıkması ve bu durumunda bankaların kabul etmemesi vb. nedenlerle, İİK.9.maddesi: “ İcra dairelerine yapılacak

her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra dairesi adına açılan hesaba yapılır “hükmü uyarınca elden nakit para alınmayacaktır. DOSYA NO VE T.C. NO, AD-SOYAD BELİRTİLMEK ŞARTIYLA AŞAĞIDA BELİRTİLEN İBANA YATIRILMASI GEREK-MEKTEDİR. İİK 9. MD VE 124/1.MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.)

OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ

VAKIFBANK KASA HS.İBAN NO

TR29 0001 5001 5800 7290 4969 16

Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3.İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5.Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/51 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7.İhaleye katılan/lar işbu ilanda yazan tüm hususları kabul etmiş sayılır.30/03/2018

(İİK in. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* ; Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden mSCemma – /6sexkI –  NOo3p0N – uQ2 + u8 = ile erişebilirsiniz.    İD.131

 

2 Nisan 2018 Murat BOZ
Yorum yapın