OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO:2017/16 Esas

T.C.

OSMANİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2017/16 Esas

OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2017/16 Esas

Davacı,  NADİR SARICAN ile davalılar, MUSTAFA SARICAN, OSMANİYE İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus  (Ana-Baba  Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi istemli) davası nedeniyle;

Davanın KABULÜ ile, Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Çat Mahallesi, Cilt numarası:15, Hane  numarası: 10, Bsn:105’de nüfusa kayıtlı,12518279038 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralı Mustafa ve Safinaz oğlu, 03.02.1967 Dörtyol Doğumlu  Davacı Nadir Sarıcan’ın gerçek babasının Hatay İli Dörtyol İlçesi Çat mahallasi, Cilt numarası: 15, Hane numarası:10,Bsn:23’de nüfusa kayıtlı 12689273378 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralı Mustafa Sarıcan Olduğunun TESPİTİNE, davacının baba adının 12689273378 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralı Mustafa Sarıcan olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, değişikliğin nüfus siciline  TESCİLİNE, karar verildiği hususu ilan olunur. 16/05/2018

Katip 124449                                                                                                 Hakim 171 332

İD. 224

18 Mayıs 2018 Murat BOZ
Yorum yapın