OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2019/6168 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ

2019/6168 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz; Kayıtlara ve Bilirkişi Raporlarına Göre; Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Yediocak Mah., 212 Ada, 70 Parsel, G Blok, Kat:2, 4 Nolu Bağ.Bölüm’de Kayıtlı, Mesken vasıflı, 1/1 Hisseli Taşınmazdır. Ana gayrimenkul projesinde ve mevcut durumda 2 bodrum kat, zemin kat, asma kat, 4 normal kat ve çatı kat olmak üzere toplam 8 katlı bina bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz 2. Katta 4 nolu bağımsız bölümdür.Ana gayrimenkulün dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Bina giriş kapısı alüminyum çerçeveli cam malzemeden imal edilmiş olup, giriş zemin kaplaması seramik, merdiven kaplaması ise mermer olup taşınmazda 1 adet 4 kişilik asansör bulunmaktadır.Binaya ait kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre taşınmaz 2.normal katta; Antre, salon, mutfak, 2 adet oda, balkon ve wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 107 m2 kullanım alanına sahiptir.

Adresi                         : Yediocak Mah. Devlet Bahçeli Blvr. Karataş Konak. 2 Sit. G Blok Apt. No:23/4

Yüzölçümü                 : 5.358,06 m2             Arsa Payı         : 80000000/17145792000

İmar Durumu              : Parselin kuzey cephesi bitişik nizam 5 kat ticaret imarlı, parselin diğer bölümü                            ise TİCK1 ile gösterilen ticaret+konut alanında: bitişik nizam, Kaks:2,20                                     Yençok:10 kat’tır.

Kıymeti                      : 182.000,00 TL

KDV Oranı                : %1

Kaydındaki Şerhler    : Beyan Hanesi: Yönetim Planı:17/07/2014

  1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri                    : OSMANİYE ADLİYESİ AV. MÜMİN ACAR BARO TOPLANTI SALONU

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz; Kayıtlara ve Bilirkişi Raporlarına Göre; Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Cevdetiye/Cumhuriyet Mah. 185 Ada, 19 Parselde Kayıtlı, 2.404,40 m² Yüzölçümlü, Çelik Karkas Besi Ahırı ve Arsası vasıflı, 1/1 Hisseli Taşınmazdır. İncelenen mimari projeye göre parselin doğu cephesinde doğu-batı yönünde tek katlı 1.326 m2 ruhsatalanlı yapı planlanmıştır.Mevcut durumda ise yapının parselin batı cephesinde kuzey ve güney doğrultuda inşa edildiği tespit edilmiştir.Mevcut yapı kuzey cephede 185 ada 18 Parsel olmak üzere 3 parselde birlikte inşa edilmiştir.Ruhsat ve iskan belgeleri ile mimari projede belirtilmiş olan yapının mevcut durumda inşa edilmiş olan yapı olmadığı anlaşılmaktadır.Parsel üzerinde bulunan 970 m2 alan dikkate alınarak bilgi amaçlı olarak değeri belirtilmiştir.

Adresi                         :Cevdetiye Kasabası Cumhuriyet Mah. Şehit Adem Yavuz Sok. Üzerinde yer                              almaktadır.

Yüzölçümü                 : 2.404,40 m2

İmar Durumu              :Ayrık nizam 2 kat Taks:0,30, Kaks:0,60 Hmax:6,50 mt konut alanında                                        kalmaktadır.

Kıymeti                      : 267.000,00 TL

KDV Oranı                : %18

Kaydındaki Şerhler    : Takyidattaki gibidir.

  1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 14:15 – 14:20 arası
  2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:15 – 14:20 arası

Satış Yeri                    : OSMANİYE ADLİYESİ AV. MÜMİN ACAR BARO TOPLANTI SALONU

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6168 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/03/2020

(İİK, m, 126)

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmenlikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Uyap Bilişim Sistemindeki bu dökümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden nnDKN6t – trA6Jml – 5TEVMY3 – KADxQ8= ile erişebilirsiniz.                                     İD. 84

10 Mart 2020 Murat BOZ
Yorum yapın