OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

OSMANİYE

  1. İCRA DAİRESİ

2017/2672 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 103 Ada, 25 Parsel, ORUÇGAZİ Mahalle, Köy. PAŞALIK SIRTI Mevkii, Taşınmazın dosya borçlularından Halil ÇABUK adına kayıtlı bulunan 1/4 hisse oranının satışı yapılacaktır. Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafık olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  : Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         :19.074,14 m2

Arsa Payı                             :

İmar Durumu                    : Yok

Kıymeti                                :19.074,14 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      :10/07/2018 günü 14:00- 14:05 arası

2.Satış Günü                      : 07/08/2018 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri                             : OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU OSMANİYE/ MERKEZ

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 102 Ada, 32 Parsel, ORUÇGAZİ Mahalle, Köy, PAŞALIK SIRTI Mevkii, Taşınmazın dosya borçlularından Halil ÇABUK adına kayıtlı bulunan 1/4 hisse oranının satışı yapılacaktır. Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafık olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  :Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         :2.159,17 m2

Arsa Payı                            :

İmar Durumu                    :Yok

Kıymeti                                :2.159,17 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         :Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      :10/07/2018 günü 14:15-14:20 arası

2.Satış Günü                      :07/08/2018 günü 14:15 – 14:20 arası

Satış Yeri                             :OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU OSMANİYE / MERKEZ

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           :Osmaniye İl, Merkez İlçe, 102 Ada, 29 Parsel, ORUÇGAZİ Mahalle/Köy, PAŞALIK SIRTI Mevkii, Taşınmazın dosya borçlularından Halil ÇABUK adına kayıtlı bulunan 1/4 hisse oranının  satışı yapılacaktır. Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafık olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  :Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         :1.228,02 m2

Arsa Payı                             :

İmar Durumu                    :Yok

Kıymeti                                :1.228,02 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 10/07/2018 günü 14:30- 14:35 arası
  2. Satış Günü : 07/08/2018 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri                             : OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU OSMANİYE /MERKEZ

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 101 Ada, 10 Parsel, ORUÇGAZİ Mahalle/Köy,  KÖYİÇİ  Mevkii, Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafık olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  : Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         : 2.032,11 m2

Arsa Payı                             :

İmar Durumu                    :Yok

Kıymeti                                :10.160,55 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü :10/07/2018 günü 14:45 – 14:50 arası
  2. Satış Günü : 07/08/2018 günü 14:45 – 14:50 arası

Satış Yeri                             : OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU OSMANİYE /MERKEZ

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 103 Ada, 15 Parsel. ORUÇGAZİ Mahalle/Köy,  KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafik olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  :Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         :1.413,44 m2

Arsa Payı                             :

İmar Durumu                    : Yok

Kıymeti                                : 7.067,20 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 10/07/2018 günü 15:00- 15:05 arası
  2. Satış Günü : 07/08/2018 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri                             : OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU OSMANİYE / MERKEZ

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 101 Ada, 23 Parsel, ORUÇGAZİ Mahalle/Köy,

KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmazın dosyamız borçlusu Halil ÇABUK’ a ait olan 1/2 hisse oranının satışı yapılacaktır. Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafık olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  : Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         : 332,43 m2

Arsa Payı                             :

İmar Durumu                    :Yok

Kıymeti                                :831,08 TL

KDV Oranı                          :%18

Kaydındaki Şerhler         :Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü :10/07/2018 günü 15:15 -15:20 arası
  2. Satış Günü :07/08/2018 günü-15:15 – 15:20 arası

Satış Yeri                             :OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU OSMANİYE / MERKEZ

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 101 Ada, 2 Parsel, ORUÇGAZİ Mahalle/Köy. KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz tarla vasıflı olup geometrik olarak yamuk topoğrafik olarak eğimli formdadır.

Adresi                                  :Oruç Gazi Köyü Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü                         : 312,99 m2

Arsa Payı                             :

İmar Durumu                    : Yok

Kıymeti                                : 1.251,96 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      :10/07/2018 günü 15:30- 15:35 arası

2.Satış Günü                      : 07/08/2018 günü 15:30- 15:35 arası

Satış Yeri                             : OSMANİYE ADLİYESİ BARO TOPLANTI SALONU MERKEZ / OSMANİYE

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2672 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2018

(İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden ZcKYCXI – mVZxRqu – tkB5WXA – Cqj1qo= ile erişebilirsiniz.                                                                     İD.206

10 Mayıs 2018 Murat BOZ
Yorum yapın