OSMANİYE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

OSMANİYE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Osmaniye ili Kadirli  İlçesi, Çınar  Köyü, N36-a-16-c-1  pafta, 111 ada 19  nolu parselde ve Yusufizzettin köyü, N36-a-07-d-2 pafta, 149 ada 49, 50 nolu parselde,  sınırlandırma, ölçü ve tersimat hatasına   rastlanmıştır. Bu parsellerin tamamı, 3402  sayılı  Kadastro  Kanununun (Değişik:22.2.2005 – 5304/9 md) 41.  maddesi gereğince alan düzeltmesine konu olmuştur.Düzeltme yapılan parsellerde aşağıdaki listede isimleri yazılı kayıt maliki/hissedarların kim olduğu tespit edilemediğinden dolayı, 7201 sayılı tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ismi  yazılı kişilerin  ilgililerine ilanen  tebliğ olunur. İlgililerin düzeltme işlemine ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Mahalli Sulh  Hukuk  Mahkemesinde  dava  açma   hakkı olup süresi içinde dava açılmadığı taktirde düzeltme işlemi kesinleşecektir.

İD. 601

29 Aralık 2017 Murat BOZ
Yorum yapın