T. C. 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C.

OSMANİYE

  1. İCRA DAİRESİ

2017/9009 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 146 Ada, 38 Parsel, İSTİKLAL Mahalle/Köy, Bilirkişi raporuna göre; Bitişik nizam 3/A yapı sınıfında betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Tapu müdürlüğü ve Belediye imar müdürlüğü arşivinde taşınmaza ait mimari proje, yapı ruhsatı v.b yasal evraka rastlanılmamıştır.Kadastro müdürlüğünde tek katlı taşınmaz olduğu bilgisi şifahen alınmıştır.parsel üzerinde Tek katlı betonarme taşınmaz bulunmakta, parsel haricinde taşınmazın arka bölümünde ilave edilen kapalı alanla birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. diğer bölüm ise farklı parsel üzerinde konumludur. değer takdirine konu edilmemiştir.Girişi zemin kattan ve sokak cephesinden sağlanmaktadır.zemin kaplaması seramik, duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. İmar planı içerisinde “MİA” alanında kaldığı görülmektedir.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI GEREĞİNCE KDV ORANI % 8 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.” Yüzölçümü: 88,17 m2,KDV Oranı : %8

Kıymeti                        : 440.850,00 TL

  1. Satış Günü : 11/06/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
  2. Satış Günü : 09/07/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri                      : OSMANİYE ADLİYESİ ZEMİN KAT BARO TOPLANTI ODASI

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9009 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/04/2019                                                         İD. 118

    Mehmet Emin BARUTCU

İcra Müdür Yardımcısı 128125

     

 

9 Nisan 2019 Murat BOZ
Yorum yapın