T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ – 2013/180 Esas

T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2013/180 Esas

İLAN

Davacı AHMET ÖZER tarafından davalı KUMARLI KÖYÜ  TÜZEL KİŞİLİĞİ aleyhine   açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)  davasının mahkememizde yapılan  açık yargılanması sırasında verilen ara kararı gereğince; Davacılar tarafından Mahkememize   sunulan dava dilekçesinde; Osmaniye ili merkez kumarlı köyü mağara önü mevki TH-1 EPDK  parsel numaralı toplam 159, 487, 29 m2 yüzölçümü taşınmaz; Mehmet ÖZER mirasçılarının zilyetliğinde bulunduğu 40 yılı aşkın süredir bu kişiler tarafından malik sıfatı ile kullanıldığı, kısmı kadastro işlemi nedeniyle  maliye hazinesi adına tescil edildiği, bu nedenle Osmaniye ili merkez kumarlı köyü Mağara önü mevki TH-1 EPDK   parsel numaralı toplam 159,487,29 m2 yüzölçümü taşınmazın tapuda maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın tapusunun iptali ile davacılar adına karar verilmesini talep edilmiş olup;

Anılan taşınmazda hak ve iddiası olanların ilan tarihinden itibaren ÜÇ AY içerinde Mahkememizin 11/10/2018 duruşma günü 2013/180 esas sayılı dosyaya başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 29/05/2018

Katip  169145   Hakim   171543

UYAP Bilişim sistemindeki bu dökümana http://vatandas.uyap.gov.tr.adresinden kd280q6-/+6JIAW-f1ethSg-nJOHFg=ile erişebilirsiniz.                                                                                                  İD.285

14 Haziran 2018 Murat BOZ
Yorum yapın