T.C. OSMANİYE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

T.C. OSMANİYE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Mahkememizin 19/07/2019 tarih, 2019/95 esas, 2019/506 karar sayılı ilamı ile “Adana İli, Ceyhan İlçesi, Tatarlı Köyü, cilt no:87, hane no:19, BSN:54’de nüfusa kayıtlı 15313186334 T.C. Kimlik numaralı Arife Keser’in nüfusta “Arife” olan adının nüfusta “Yağmur” olarak DÜZELTİLMESİNE ve nüfusa tesciline” karar verildiği ilan olunur.

Katip 121807                                                                                                                    Hakim 215370

İD. 275

 

4 Eylül 2019 Murat BOZ
Yorum yapın