T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

DOSYA NO : 2015/10327

GENEL BİLGİLER :

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmaniye  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra  Satış Servisinde 7 adet Gayrimenkul satışı

Müdürlüğümüze olan borçtan dolayı 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerine göre Osmaniye İli Fakıuşağı Mah. 243 ada 4 parsel de kayıtlı bulunan mesken vasıflı taşınmazlar 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre 03/05/2018 tarihinde 13:30  14:35 saatleri arasında satılacaktır.

 

 

Özellikleri                                                     Muhammen Bedeli  Teminat Tutarı       İhale Saati

1-Mesken  A Blok  4. Kat   33 nolu bağ. Böl.   70m2      87.000,00.-TL     6.550,00.-TL      13:30-13:35

2-Mesken  A Blok  4. Kat   34 nolu bağ. Böl    30m2      38.000,00TL       2.850,00.-TL      13:40-13:45

3-Mesken A Blok   4.Kat    36 nolu bağ. Böl.   68m2     85.000,00.-TL      6.400,00.-TL      13:50-13:55

4-Mesken A Blok   4.kat     37 nolu bağ. Böl.   63m2     79.000,00.-TL      5.950,00.-TL      14:00-14:05

5-Mesken A Blok   4.Kat    38 nolu bağ. Böl.   30m2     38.000,00.-TL      2.850,00.-TL      14:10-14:15

6-Mesken A Blok   4.Kat    39 nolu bağ. Böl.   30m2     38.000,00.-TL      2.850,00.-TL      14:20-14:25

7-Mesken A Blok   4.Kat    40 nolu bağ.böl.    65m2     82.000,00.-TL      6.150,00.-TL      14:30-14:35

SATIŞ ŞARTLARI

1-Taşınmazın 1. satışı 03/05/2018 Çarşamba günü saat 13:30 – 14:35 saatleri arası Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel gayrimenkul’ e biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere  10/05 /2018 Çarşamba günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ı ve takip masrafı tutarını da geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki 1.açık artırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.K 94. Mad. Gereğince 1.açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

2-Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5′ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, Damga vergisi, Katma Değer Vergisi, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz’den mesul olacaktır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.

4-Şartname masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

5-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/12911 E. sayılı takip dosya numarasıyla Müdürlüğümüz İcra  Satış  Servisine başvurmaları ilan olunur.  İD. 151

16 Nisan 2018 Murat BOZ
Yorum yapın